Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test
Aftenposten
Data-SKUP 2019
Henning Carr Ekroll, Carl Alfred Dahl og Fredrik Hager-Thorsen
Aftenposten
2018
Robert Gjerde, Marita E. Valvik, Thea Storsøy Elnan, Nina Selbo Torset
Aftenposten
2018
Nina Selbo Torset, June Westerveld, Tine Dommerud
Aftenposten
2018
Hilde Lundgaard, Trond J. Strøm
Aftenposten
2018
Kristoffer Rønneberg
Aftenposten
2018
Jan Gunnar Furuly
Aftenposten
2018
Henning Carr Ekroll, Carl Alfred Dahl
Aftenposten
Data-SKUP 2018
Jan Gunnar Furuly, Arnfinn Mauren, Thomas Olsen, Hans Olav Torgersen, Lene Li Dragland, Fredrik Hager-Thoresen, Per Byhring og Torstein Ringnes
Aftenposten
2017
Per Anders Johansen, Henning Carr Ekroll, Nila Selbo Torset og Andreas Bakke Foss
Aftenposten
2017
Nina Selbo Torset, Henning Carr Ekroll, Andreas Bakke Foss og Carl Alfred Dahl
Abonner på Aftenposten