Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/15 10:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

SKUP-prisen
Dagens Næringsliv
2001
Knut Gjernes, Eskil Engdal, Erik Tumyr
SKUP-prisen
Verdens Gang
2001
Trond Sundnes
Diplom
Hamar Arbeiderblad
2001
Bent Botten, Trond Lillebo
Diplom
Verdens Gang
2001
Rolf Widerøe
Diplom
Dagens Næringsliv
2001
Jens M. Johansson, Lars Backe Madsen
Dagbladet
2001
Gunnar Hultgren, Leif Stang, Alexander Nordahl
NRK
2001
Erling Borgen
Aftenposten
2001
John Hultgren, Tove Tveøy
Tønsbergs Blad
2001
Terje Wilhelmsen, Morten Wang, Lars Døvle Larsen, Paul Arne Jensen, Ralf Haga, Dag N. Kristoffersen
Drammens Tidende
2001
Eivind Kopland, Knut Bråthen
Drammens Tidende
2001
Eivind Kopland
Bergens Tidende
2001
Gard Steiro, Frode Bjerkestrand m.fl
NRK
2001
Kjersti Mo
Troms Folkeblad
2001
Knut Aune, Jan Harald Thomassen, Ole Johnny Røstvold, Per-Kristian Bratteberg, Steinulf Henriksen
Aftenposten
2001
Sveinung Jensen, Arild M. Jonassen, Sverre Stenseng
NRK
2001
Anne Magnussen, Sissel Rikheim
Østerdalen
2001
Ida Aske Solberg, Njaal Kværnes
Norwatch/Dagsavisen
2001
David Stenerud
Aftenposten
2001
Pål Enghaug, Anne Hafstad, Ola Henmo, John Hultgren
Aftenposten
2001
Pål Enghaug, Ola Henmo, John Hultgren
Fredrikstad Blad
2001
Jon Jacobsen
Aftenposten
2001
Anne Hafstad, Johnny Gimmestad
Laagendalsposten
2001
Pål Nordseth
Nordlands Framtid
2001
Vibeke Madsen, Reidun Kjelling Nybø
Verden Gang
2001
Jorunn Stølan
Verdens Gang
2001
Bård Gultvedt
Adresseavisen
2001
Mari K. By Rise, Lajla Ellingsen, Grete Holstad, Simen Granviken
Stavanger Aftenblad
2001
Ingeborg Eliassen
NRK
2001
Linn Sandberg Skarstein
Aftenposten
2001
Anne Hafstad, Lene Skogstrøm