Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Manifest/DN
2014
Erik Martiniussen
Uniforum Avis for Universitetet i Oslo
2012
Grethe Tidemann
Finnmark Dagblad
2010
Robin Mortensen, Marte Lindi, Oddgeir Isaksen
Publicom Forlag
2010
Geir Selvik Malthe-Sørenssen, Kjetil Bortelild Mæland
Dagbladet Magasinet - Det norske Samlaget
2009
Teresa Grøtan, Taslima Miji