Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

NRK Telemark og NRK Nyheter
2015
Line Tomter, Veronica Westhrin
Uniforum Avis for Universitetet i Oslo
2012
Grethe Tidemann
Alfa
2011
Kjetil Stormark
Publicom Forlag
2010
Geir Selvik Malthe-Sørenssen, Kjetil Bortelild Mæland
Dagbladet Magasinet - Det norske Samlaget
2009
Teresa Grøtan, Taslima Miji
Kapital
2006
Redaksjonen
Kapital
2005
Camilla Birkeland
Kapital
2004
Stig Flesland
Kapital
2004
Camilla Birkeland, Finn Øystein Bergh
SKUP-prisen
Kapital
2002
Bjørn Olav Jahr