Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Moss Avis
2013
Eva Fretheim, Jon Gran, Kjersti Halvorsen, Hans Botnen Eide, Terje Holm (foto),Magne Henriksen (reportasjeleder)
Moss Avis
2009
Eli Halvorsen, Sigrid Holmsen
Moss Avis
2008
Kjersti Halvorsen, Mette Eriksen
Moss Avis
2006
Kjersti Halvorsen
Moss Avis
2006
Eva Nyhaug, Pål Andreassen
Uniforum Avis for Universitetet i Oslo
2012
Grethe Tidemann
Publicom Forlag
2010
Geir Selvik Malthe-Sørenssen, Kjetil Bortelild Mæland
Dagbladet Magasinet - Det norske Samlaget
2009
Teresa Grøtan, Taslima Miji