Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Gyldendal Norsk Forlag
2009
Rolf J. Widerøe, Hans Petter Aas
Gyldendal Norsk Forlag
2002
Steinar Dyrnes, Roar Valderhaug
Gyldendal Norsk Forlag
2002
Elisabeth Skarsbø Moen
Gyldendal Norsk Forlag
2017
Erlend Frafjord,
Kapital
2006
Redaksjonen
Kapital
2005
Camilla Birkeland
Kapital
2004
Stig Flesland
Kapital
2004
Camilla Birkeland, Finn Øystein Bergh
SKUP-prisen
Kapital
2002
Bjørn Olav Jahr