Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Diplom
Bergens Tidende
2009
Helge O. Svela, Christian Lura
Bergens Tidende
2009
Eystein Røssum, Helge O. Svela, Trond Olav Skrunes
Bergens Tidende
2001
Gard Steiro, Frode Bjerkestrand m.fl
Gyldendal Norsk Forlag
2009
Rolf J. Widerøe, Hans Petter Aas
Finansavisen
2009
Kjetil Sæter
Laagendalsposten
2001
Pål Nordseth
Nordlands Framtid
2001
Vibeke Madsen, Reidun Kjelling Nybø