Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Kontrollkomiteen

Ståle Hansen, NRK (leder)
Bjørn Bore, Vårt Land
Astrid Marie Holand, Nord universitet, Bodø