Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN STARTER OM

2022/04/01 16:00:00
Countdown placeholder
test
Arbeidsforhold
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Metoderapporten skal publiseres på skup.no. Jeg står inne for juridiske og etiske vurderinger og formuleringer i den vedlagte metoderapporten.