Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN STARTER OM

2022/04/01 16:00:00
Countdown placeholder
test
Årsmøter 2020
HYBRID ÅRSMØTE: Under dettte hybride årsmøtet i SKUP i juni 2020 presenterer Amund Trellevik valgkomiteens innstilling for daværende styreleder Silje Sjursen Skiphamn (bak) og møteleder. Elin Floberghagen.

Søker medlemmer til SKUPs organer

Årsmøtet i SKUP skal i 2022 velge nye medlemmer til SKUPs organer, som SKUP-styret, SKUPs råd og SKUPs kontrollkomité. Valgkomiteen ber nå om innspill på kvalifiserte personer fra mediene og medieorganisasjoner som kan bekle verv i de ulike organene.
Innspill på navn sendes valgkomiteens leder Amund Trellevik.
SKUPs formål er å inspirere til og styrke kritisk og undersøkende journalistikk. For å ivareta dette formålet, er SKUPs hovedoppgaver å arrangere konferanser om undersøkende journalistikk, dele ut priser for de beste journalistiske arbeidene innenfor feltet, legge til rette for deling av kompetanse og dokumentasjon av journalistisk metode og fremme internasjonalt engasjement og samarbeid om undersøkende journalistikk.
Styret skal bestå av 15 personer. Styret skal gjenspeile mangfoldet i pressen, herunder medietype, kjønn og geografi.
SKUPs råd skal bestå av ni representanter, samt to varamedlemmer. Rådet består av representanter for presseorganisasjoner, redaktører og journalister. Rådets sammensetning skal hensynta mangfoldet i bransjen, herunder medietype, organisasjonstilknytning, kjønn og geografi.
Kontrollutvalget skal drive etterkontroll av styrets arbeid. Utvalget avgir til årsmøtet en årsrapport om styrets arbeid, med grunnlag i SKUPs vedtekter, årsmøtevedtak og forvaltningen av SKUPs økonomi.
Neste Skup-konferanse arrangeres fra 1. til 3. april 2022 i Tønsberg. 
På forsiden nå
 • IJ SKUP

  Juryen trenger brukertilgang

  Janne Jacobsen ved IJ sitter klar til å motta metoderapportene som skal konkurrere om SKUP-prisen. Fortsatt er dropboxen hennes tom, men mandag etter kl. 10 er den fylt opp med bidrag fra presse-Norge. Da går fristen ut for å levere rapport.
 • Pris- og diplomvinnere på SKUP-konferansen i 2017.

  Nå kan du melde deg på konferansen - dette skal til for å vinne SKUP-prisen

  Nå kan du melde deg på SKUP-konferansen 2022!
 • Årsmøter 2020

  Søker medlemmer til SKUPs organer

  Årsmøtet i SKUP skal i 2022 velge nye medlemmer til SKUPs organer, som SKUP-styret, SKUPs råd og SKUPs kontrollkomité. Valgkomiteen ber nå om innspill på kvalifiserte personer fra mediene og medieorganisasjoner som kan bekle verv i de ulike organene.
 • vinnerkvartetten fra dn

  17. januar er fristen for å levere metoderapport

  Du kan nå levere metoderapport for å konkurrere om SKUP-prisen, og mandag 17. januar 2022 kl. 10.00 er siste frist. Her er all info du trenger i arbeidet.
 • Oseberg

  Juryens kriterier for SKUP-prisen

  Juryen vurderer de innsendte metoderapportene etter disse kriteriene når den arbeider med å kåre vinnere av SKUP-prisen.
 • åpning

  Merk deg disse datoene!

  SKUP-konferansen 2022 arrangeres 1.-3. april i Tønsberg, det åpnes for påmelding onsdag 15. desember og fristen for innsending av metoderapport er mandag 17. januar kl. 10.00.  
 • ds21

  218 på Data-SKUP, se hva som skjedde

  Det var 218 deltagere på det som trolig var den aller første internasjonale fysiske journalistkonferanse etter pandemien. Ikke minst de 16 utenlandske foreleserne var henrykt av å kunne møtes, klemme hverandre, sitte tett ved bordene, bevege seg fritt uten maske og mingle og networke slik de kunne frem til pandemien brøt løs.
 • rønneberg og hasselgård

  Lær av verdens fremste pandemi-journalister

  Gratis SKUP-sending: Over hele verden har ledere løyet om pandemien. Fredag kan du møte journalistene som avslørte sannheten.